Montessorischool Bilthoven

Rembrandtplein 1 3723 CH Bilthoven

  • Schoolfoto van Montessorischool Bilthoven
  • Schoolfoto van Montessorischool Bilthoven

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool Bilthoven, mede opgericht door Maria Montessori en Kees Boeke, is een warme, kleinschalige school met 9 groepen, gelegen aan de rand van het bos. Het plein aan de achterzijde loopt door op de hei en het bos en binnen ademt de school rust en plezier.

Wij zijn trots op onze prachtige school, waar met veel liefde goed onderwijs gegeven wordt in een veilige omgeving. Montessorionderwijs geeft het kind de vrijheid om zelf te kiezen binnen heldere grenzen. Wij bieden eigentijds montessorionderwijs waarbij aandacht is voor de 21e-eeuwse vaardigheden. De kern van ons onderwijs is gericht op verwondering en op de uitgangspunten van Maria Montessori: ‘Leer mij het zelf te doen’. We hebben relatief kleine klassen met een maximum van 27 kinderen per klas, met heterogene groepen waarin drie jaarjaren bij elkaar zitten. Dat maakt dat de kinderen elkaar kunnen helpen. De kleinschalige opzet zorgt ervoor dat elk kind wordt gezien en gekend. In 2019 bestond onze school 100 jaar!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Keuzevrijheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Persoonsontwikkeling
  • Uitdagend
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingtelling vindt plaats op 1 februari. Op de 1-2-2023 had 207 leerlingen. Daarmee is te zien dat onze school groeit ten opzichte van de voorgaande jaren. Er is ruimte voor 9 groepen. Deze groepen zijn verdeeld over 3 onderbouw- 3 middenbouw- en 3 bovenbouw groepen. We hanteren een maximum van 25 kinderen in de onderbouwgroepen en 27 kinderen in de middenbouw- en bovenbouw groepen.

Over het algemeen gaan vraag en aanbod hand in hand op. De actuele beschikbaarheid kunt u opvragen via directeur@montessoribilthoven.nl. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Montessori onderwijs heeft de persoonsontikkeling hoog in het vaandel staan. De montessorivisie gaat uit van vredesopvoeding, waarbij het werken met heterogene groepen een grote bijdrage levert aan samenwerking en elkaar helpen, waardoor er een veilige basis is in de klas. Naast het werken vanuit de 7 gewoonten vanuit the Leader in Me, hebben we besteden we aandacht aan de sfeer in de gehele groep door middel van GroepsGeluk. Op het moment dat er toch problemen ontstaan wanneer kinderen tijdelijk niet lekker in hun vel zitten, bijvoorbeeld omdat ze het thuis moeilijk hebben of in de klas moeilijk hebben, kunnen kinderen in aanmerking komen voor coaching door een kindercoach met vertrouwelijke, laagdrempelige en open gesprekken. Deze coach is kindertherapeut, maar daarnaast ook leerkracht op onze school.  

Terug naar boven