Montessori School

Rembrandtplein 1 3723 CH Bilthoven

  • De kinderen kunnen zowel op het schoolplein als in het Heidepark dagelijks klimmen, balanceren en op ontdekking wat het seizoen brengt.
  • Onderdeel van ons onderwijs is dat kinderen samen met opdrachten bezig zijn. Of het techniek, lezen of klok kijken is, ze leren van elkaar.
  • ...sinterklaas, lentefeest en het pannekoekenfeest zijn voor onze leerlingen onvergetelijke gebeurtenissen waar de hele school aan mee doet.
  • De leukste uren van de week? Gymen, zagen en schilderen voor een project, dansen of theaterles met energieke experts die creatief lesgeven.
  • Dit geldt in de kinderopvang waar de kinderen zelf hun drinken inschenken, maar ook in groep 8 voor het onder de knie krijgen van lessen.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van de Montessorischool Bilthoven. In 1919 is onze school opgericht. Bijzonder is dat Maria Montessori zelf mee heeft geholpen onze school op te zetten. In onze filosofie staat nog steeds het kind centraal en krijgt elk kind de mogelijkheid om het beste uit zich te halen. Niet alleen in taal en rekenen, maar ook in het ontwikkelen van een goede werkhouding. Ook de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van een kind vinden wij belangrijk. Dit alles doen wij op een unieke locatie waar het schoolplein overloopt in de natuur van het Heidepark. Wij werken nauw samen met de kinderopvang organisatie. Hierdoor kunnen uw kinderen op ons terrein ook genieten van kinderopvang voor 0-4 jaar, peuterochtenden en buitenschoolse opvang. Meer informatie vindt u op onze website: www.montessoribilthoven.nl  

De gegevens die u vindt op dit schoolvenster zijn automatisch gegenereerd uit de gegevens van DUO en de Inspectie. De school mag voor een aantal gegevens een toelichting geven. Is iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op via: 030-2280818 of info@montessoribilthoven.nl.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinere school met rond de 180 leerlingen. Hierdoor kennen niet alleen alle kinderen, maar ook de ouders elkaar. Door de samenwerking op ons terrein met de Montessori Kinderopvang kunnen kinderen al jong kennismaken met het Montessori-gedachtengoed.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven