Van Dijckschool

Van Dijcklaan 4 3723 CG Bilthoven

Schoolfoto van Van Dijckschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van De Van Dijckschool in Bilthoven. Een school die sinds 1917 is gevestigd in een mooi, monumentaal en karakteristiek pand en haar vizier volop heeft gericht op de toekomst. De van Dijckschool is een brede school, werkt nauw samen met Kinderopvang de Bilt en biedt opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Kortom, de Van Dijckschool is "Een dijk van een school voor iedereen".

Meer informatie vindt u op deze site en/of op onze schoolsite : www.vandijckschoolbilthoven.nl  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Leerplezier
  • Ontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • Innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Van Dijckschool telt ongeveer 215 kinderen, verdeeld over 8 groepen: groep 1/2a (kikkers), 1/2b (vlinders), 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

De kleutergroep is heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat in deze groep zowel kinderen van groep 1 en van groep 2 bij elkaar zitten.

Wij kiezen voor deze indeling, omdat zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling hierdoor wordt bevorderd. Bovendien geeft het de leerkracht veel mogelijkheid om in te spelen op de verschillen tussen de kinderen.

De overige groepen zijn verdeeld in jaargroepen (3 t/m 8). 

We streven naar een groepsgrootte tussen de 25 en 30 leerlingen, waarbij we proberen de instroomgroep op 25 kinderen te houden.

Na het lezen van de informatie over de school op onze website, kunt u bellen of mailen naar Jitske de Graaff, (directie@vandijckschoolbilthoven.nl) om een afspraak te maken voor een bezoek aan de school.

Tijdens dit gesprek zal de directeur vertellen over de visie, werkwijze, zorgstructuur en uitgangspunten van de school en kunnen vragen van ouders worden beantwoord.

Aansluitend is er een rondleiding door de school waardoor ouders de school kunnen zien als deze in bedrijf is. Na dit bezoek en gesprek van de ouders met de directeur kan uw kind aangemeld worden.

De toelating gebeurt in volgorde van aanmelding. Bij zij-instromers heeft de intern begeleider eerst contact met de school van herkomst. Na de aanmelding ontvangt u bericht van stichting Delta De Bilt of uw kind is ingeschreven, op de wachtlijst staat of anders. Kleuters kunnen, voordat zij 4 jaar worden, in overleg met de leerkrachten komen wennen.

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind hoort u in welke groep uw kind geplaatst is en kunt u contact opnemen met de desbetreffende leerkracht om wenmomenten af te spreken. Is uw kind eenmaal 4 jaar, dan mag het 'echt' naar de Van Dijckschool.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven