Julianaschool

Julianalaan 52 3722 GR Bilthoven

  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool
  • Schoolfoto van Julianaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Julianaschool. 

Een school met 500 kinderen, midden in het centrum van Bilthoven.

Via Scholen op de Kaart geven wij u een kijkje in onze school.

Onze kernwaarden zijn: Persoonlijk, ontwikkeling en samen. Belt u gerust voor het maken van een aanmeldgesprek of als u meer informatie over onze school wilt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Ontwikkeling
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van de Julianaschool is al jaren stabiel. Ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 17 groepen.

Als ouders hun kind willen aanmelden bij de Julianaschool, wordt het op prijs gesteld als het eerste contact telefonisch tot stand komt. Wij nodigen u dan uit voor kennismakingsgesprek met rondleiding.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
469
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven