Openbare basisschool 't Geuzennest

Braakmanlaan 14 4521 AA Biervliet (Gem. Terneuzen)

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Geuzennest

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht door omstandigheden afwezig is, vindt er (indien mogelijk) intern een verschuiving plaats. Andere groepen worden samengevoegd en een voor de kinderen bekende leerkracht neemt de groep van de afwezige leerkracht over.

Als het niet mogelijk is om de vervanging intern op te lossen maken wij gebruik van een externe vervanger.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Teamsamenstelling

Directeur                                              Mevr. J. Gravemaker

Plaatsvervangend directeur         Mevr. P. Vervaet

Groep 1/2                                             Mevr. V. Liddell en mevr. N. Wiersum

Groep 3/4                                             Mevr. J. Frusch en mevr. N. Wiersum

Groep 5/6                                             Mevr. S. van Minnen en mevr. N. de Ridder 

Groep 7/8                                             Mevr. P. Vervaet en mevr. K. Kuijer

Godsdienstonderwijs PC/RK        Mevr. S. Dieleman

Algemeen Vormingsonderwijs     Groepsleerkrachten

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan wat in de loop van 2021-2022 voor de organisatie zal worden aangepast naar de nieuwe situatie

De ondersteuning die wij kunnen bieden:

De prioriteit voor ons als team ligt bij het realiseren van een goede basisondersteuning. Met behulp van het handelingsgericht werken proberen wij ons onderwijs steeds beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij hebben een team met ervaren leerkrachten die in de loop van de jaren door praktijkervaring en nascholing op verschillende gebieden ondersteuningsdeskundigheid hebben ontwikkeld. Wanneer er  aanleiding is halen we specifieke kennis van externen in de school. Doordat wij de beschikking hebben over een modern, nieuw gebouw, zijn enkele fysieke voorzieningen aanwezig waardoor bijvoorbeeld minder validen zich goed zouden kunnen redden op onze school. Samenwerken met onze ketenpartners (bibliotheek en kinderopvang) doen wij dagelijks, met andere externen indien nodig.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Peuterspeelzaal is gevestigd in het gebouw van kindercentrum de Kiddo's. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen naar de peuterspeelzaal komen. Twee dagdelen per week; dinsdag- en donderdagochtend. Meer informatie is ook te vinden op de website van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen.

Adres:

KC de Kiddo’s    

Markt 11A                                                                       

4521 21 BN Biervliet                     

0115- 482937   

Terug naar boven