Openbare basisschool 't Geuzennest

Braakmanlaan 14 4521 AA Biervliet (Gem. Terneuzen)

Schoolfoto van Openbare basisschool 't Geuzennest

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs ’t Geuzennest is onderdeel van IKC Biervliet dat zich richt zich op kinderen tussen 0 en 12 jaar, hun ouders en de samenleving. Ons IKC er voor alle deelnemers, die zich thuis voelen bij onze kernwaarden en gemeenschappelijke uitgangspunten. O.b.s. ’t Geuzennest in Biervliet is een modern en functioneel gebouw dat volledig afgestemd is op de onderwijsbehoeften van deze tijd. In ons gebouw zijn de school, bibliotheek  Zeeuws –Vlaanderen en een gymzaal gevestigd. Kinderopvang Zeeuws – Vlaanderen (kindercentrum Kiddo’s) is gevestigd in een eigen pand op de Markt in Biervliet.

Een deel van de ouders maakt gebruik van de faciliteiten in Biervliet.  Er zijn relatief weinig voorzieningen in het dorp. De meeste kinderen die IKC Biervliet bezoeken komen uit een gezin waarbij vader en/of moeder een mbo opleiding gevolgd heeft. Daarnaast woont een deel van de kinderen in de polder. Veel kinderen hebben ouders die beiden werken en ouders maken hierdoor gebruik van voor- en naschoolse opvang. De verwachting voor de nabije toekomst is dat het inwoneraantal gelijk zal blijven en hiermee het aantal kinderen dat gebruik maakt van school en opvang.   Onze school telt ongeveer 100 leerlingen en is de enige basisschool in het dorp. Er wordt op school voornamelijk gewerkt in combinatiegroepen. De afgelopen jaren is de toestroom van de leerlingen op  school stabiel en volgens de prognoses zal dit ook de komende jaren zo zijn. Gedurende het schooljaar komen er kleuters bij. Naast een actieve ouder- en medezeggenschapsraad is er op school een actieve groep natuur- en moestuinouders, luizenouders en verkeersouders. Zij organiseren onder andere het “gruitenproject” en verzorgen gastlessen en/of activiteiten. Afgelopen jaren zijn er relatief veel kinderen ingestroomd van buiten de kern Biervliet, onder andere uit Terneuzen en België.  

Kinderopvang Zeeuws- Vlaanderen verzorgt in Biervliet een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder- en buitenschoolse opvang.  De ouderpopulatie is vergelijkbaar met de ouderpopulatie van school. Een vertegenwoordiging van de ouders vormt de lokale oudercommissies. De ouderbetrokkenheid bij Kiddo’s is hoog. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven