Daltonschool De Schatkamer

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van Daltonschool De Schatkamer
  • Schoolfoto van Daltonschool De Schatkamer
  • Schoolfoto van Daltonschool De Schatkamer
  • Schoolfoto van Daltonschool De Schatkamer

In het kort

Toelichting van de school

De Schatkamer is een basisschool met Daltononderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen met al hun overeenkomsten en verschillen samen opgroeien, werken, plezier maken en zich optimaal ontwikkelen. Ons motto is: NIET APART, MAAR SAMEN.  Ieder kind is welkom ongeacht zijn/haar achtergrond. Respect is een van onze belangrijkste pijlers. Respect hebben voor jezelf, de ander en het andere staat daarbij centraal. Het onderwijspersoneel, de kinderen en de ouders/verzorgers helpen elkaar en steunen elkaar hierbij. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, hierdoor kan het kind met plezier werken en leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Doelgericht
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Betrokken
  • Samen actief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven