De Tamarisk

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor zover mogelijk door een eigen leerkracht (kan de duo leerkracht zijn).

Wanneer dit niet lukt, dan wordt er een aanvraag bij 'Slim' gedaan. Dit is een bedrijf dat invalpersoneel regelt.

Lukt dit niet, dan krijgt de groep een dag geen onderwijs. Dit laatste is jammer genoeg wel eens aan de orde, door het tekort aan invallers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We werken vanuit een lessentabel, een weektaak (vanaf half groep 4) en een dagtaak. Ons doel is om alle leerlingen in acht jaar de einddoelen van het basisonderwijs te laten halen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen hun werk zelfstandig en samen met anderen kunnen doen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in groep 1 en 2 gaan op woensdag niet naar school. Zij maken in de week 24 lesuren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het tabel is te vinden op onze website. 

www.detamarisk.nl

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven