De Tamarisk

Akkerhof 1 8256 BK Biddinghuizen

  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk
  • Schoolfoto van De Tamarisk

In het kort

Toelichting van de school

De Tamarisk, de school met jouw eigen route. 
Kinderen voelen zich thuis op deze protestants christelijke basisschool in het centrum van Biddinghuizen. 
Je voelt je thuis omdat het team van De Tamarisk laat merken dat ieder kind uniek is. Alle kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo.
De juf/meester past de lessen hier op aan. 

Onze basisschool streeft naar een goede samenwerking en communicatie met ouders. 
Als een team wordt er gesproken over een passende route per leerling. 
Basisschool De Tamarisk uit Biddinghuizen kan en wil niet zonder hulp van ouders, samen maken we de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen talent ontwikkelen
  • Samenwerking en communicatie
  • Christelijke identiteit
  • Eigen leerproces vorm geven
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven