Kindcentrum De Sleutelbloem

Hoflanderweg 45 1947 ZB Beverwijk

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen (Scholenopdekaart, 2021).

In de maand maart 2021 hebben wij bij de leerlingen van het leerjaar 6,7 en 8 een online vragenlijst afgenomen. Dit is een standaard vragenlijst van Scholen op de kaart. Per vraag is er een gemiddelde score uitgekomen en er is een eind gemiddelde uitgekomen. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid op De Sleutelbloem is in orde. In 2021 gaven de ouders De Sleutelbloem een 7,9.

De uitslag van het onderzoek van 2021 is te lezen op dit schoolvenster. Het resultaat is gebaseerd op 45% respons. Dat betekent dat de uitslag voldoet aan de minimaal vereiste respondenten. 


Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven