Kindcentrum De Sleutelbloem

Hoflanderweg 45 1947 ZB Beverwijk

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Sleutelbloem

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Sleutelbloem is een school van stichting Fedra, gelegen naast het park Overbos in Beverwijk. De Sleutelbloem is een basisschool met ca. 295 leerlingen en 42 personeelsleden. 

Op deze pagina kunt u informatie vinden over ons onderwijs, de indeling van de onderwijsteams en onze visie over onderwijs. Daarnaast kunt u praktische informatie vinden over: schooltijden, rapporten, oudergesprekken, peuteropvang en BSO etc.

Wanneer u als ouders/verzorgers kiest voor onze kindcentrum, kiest u tegelijkertijd een partner in de opvoeding van uw kind. We kunnen u met de informatie die op deze site vermeld staat een goed beeld geven van onze school. Een kind een goede toekomst geven is een opdracht aan ouder en school. De school vindt het belangrijk dat we samen de verantwoordelijkheid nemen om dit te realiseren. Wat mag u van ons verwachten, maar ook: wat verwachten wij van u. Op deze site noemen we ouders, maar hiermee bedoelen we iedereen die de verzorging en opvoeding van een kind in handen heeft. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:

www.desleutelbloem.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groepsdoorbrekend
  • Onderwijsteams
  • Teamgericht organiseren
  • Brede schoolactiviteiten
  • Thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2023-2024 starten we met 283 leerlingen (1 september). We starten met 13 groepen met een gemiddelde groepsgrootte tussen 20 en 30 leerlingen. We hebben een dip gehad in leerlingen aantal tijdens de coronajaren. Rondleidingen waren destijds niet mogelijk.

Elk schooljaar hebben we te maken met verhuisleerlingen, dit is de voornaamste reden waardoor het aantal leerlingen per schooljaar verschilt.

De inzet van personeel staat niet in verhouding met het aantal leerlingen in de groep. Dat wil zeggen dat wij meer personeel hebben dan het aantal groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven