Montessori Basisschool

Laan van Blois 100 1943 MN Beverwijk

Schoolfoto van Montessori Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Montessorischool Beverwijk

Montessorischool Beverwijk is:

- uitgaan van de unieke kwaliteten van elk kind;

- goed reken- en taalonderwijs én vakleerkrachten voor drama, muziek en gym;

- samen werken en samen leren in groepen van diverse leeftijden;

- een rustige, veilige en stimulerende leeromgeving met prachtig montessorimateriaal;

- begeleiding op maat;

- vrijheid in gebondenheid waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken.

Nieuwsgierig geworden?

Van harte welkom voor een informatief gesprek en een rondleiding. Graag tot ziens!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Begeleiding op maat
  • Help mij het zelf te doen
  • Docent gym, muziek en drama
  • Modern reken- en taalonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Montessorischool wordt gewerkt in zogenaamde "bouwen". In de onderbouw zitten eerste en tweede groepers bij elkaar in één klas. De middenbouw bestaat uit derde, vierde en vijfde groepers en in de bovenbouw zitten zesde, zevende en achtste groepers bij elkaar. Wij hebben vier onderbouwgroepen, vier middenbouwgroepen en vier bovenbouwgroepen. Het mooie van verschillende leeftijden bij elkaar in een klas is dat oudere kinderen de jongeren kunnen helpen. Van elkaar leren is meest effectieve manier van leren. In de verschillende bouwen heerst een hele rustige werksfeer.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven