Openbare Basisschool De Zeester

Pieter Cheeuwenlaan 6 1948 DD Beverwijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uiteindelijke Citoscore 2015-2016 was 535.9. Hierbij is geen kind uitgesloten. Op De Zeester tellen wij iedereen mee om een eerlijk beeld te kunnen geven van onze scores.

De voorlopige score van 2016-2017 ligt op 536.6 en hier zijn we trots op!

In de 8 jaren op de Zeester hebben we de leerling door observaties, door het afnemen van methodetoetsen en met behulp van het leerlingvolgsysteem gevolgd. Dit om instructie en aanbod goed af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling.  Zo zorgen wij ervoor dat elke leerling, ongeacht niveau, met zo veel mogelijk kennis en vaardigheden overstapt naar het Voortgezet Onderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar wordt op De Zeester, in alle groepen, de Citotoetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1. Om te controleren of ons onderwijs ook echt oplevert wat we verwachten (of we de doelen halen).

2. Om ons onderwijs, als dat nodig blijkt, aan te kunnen passen.

De resultaten worden altijd geanalyseerd op school-, groeps- en op leerling niveau. De vragen die wij onszelf in deze analyse stellen zijn:   

       'Wat zien we? / hoe komt dat? / en wat betekent dit voor ons onderwijs?'

Deze manier van werken levert ons goede tussenresultaten op, waarmee we onze doelen ruimschoots bereiken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2019-2020 hebben de kinderen geen eindtoets gemaakt vanwege de situatie rondom Covid-19.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven