Openbare Basisschool De Zeester

Pieter Cheeuwenlaan 6 1948 DD Beverwijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt de leerkracht vervangen door een andere leerkracht. Als dat moment niet mogelijk is, staat de intern begeleider, de schoolleider of een onderwijsassistent (met toezicht) voor de groep.

In uitzonderlijke gevallen wordt een groep verdeeld. Dit nooit langer dan één dag.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Zeester hebben we 2 groepen 1/2, een 2/3 combinatiegroep, 1 groep 4 en twee groepen 5, 6, 7 en 8. In totaal dertien groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken met heterogene kleutergroepen, dit wil zeggen dat kleuters van alle leeftijden (4, 5 en 6 jaar) bij elkaar zitten. Dit heeft een pedagogische reden. Op deze wijze ontstaan er namelijk groepen waarin kinderen elkaar goed kunnen helpen en elkaar stimuleren in hun ontwikkeling.

De meeste activiteiten in de kleutergroepen worden in hoeken zoals de bouwhoek, huishoek en lees- en schrijfhoek aangeboden. Er is ook een wisselhoek waar verschillende thema’s aan de orde komen.

Het lijkt of er in de eerste jaren van de basisschool volop wordt gespeeld. Het is echter niet alleen spelen. Het spel past binnen het kader van de ontwikkeling van het jonge kind. We spreken dan ook liever van spelend leren door middel van stimulerend onderwijs

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast deze basisvakken wordt er veel aandacht besteed aan techniek, aan het wereldthema en aan de sociale vorming. Dit laatste met hulp van de methode 'De Vreedzame school'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder leerkracht is een professional. Veel van de zorgbehoefte binnen een groep kan de leerkracht zelf uitvoeren. Bij complexere problemen / vraagstukken vraagt de leerkracht hulp aan de Intern begeleider of aan één van de specialisten. Samen, bij voorkeur met ouder én kind, wordt naar hulp gezocht welke past bij dit kind. Als hier nog hulpvragen zijn wordt een externe specialist, meestal vanuit het samenwerkingsverband ingeschakeld.

In het ondersteuningsprofiel van de Zeester staat dit verder beschreven.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven