Openbare Basisschool De Zeester

Pieter Cheeuwenlaan 6 1948 DD Beverwijk

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeester

In het kort

Toelichting van de school

Samen maken we een wereld van verschil!

‘Basisschool De Zeester; een school in de wereld, de wereld in de school’

Welkom op het PO-venster van openbare basisschool De Zeester. Via dit venster willen we u laten meekijken in onze school en u laten zien waar wij trots op zijn.

Bij de algemene gegevens leest u meer over onze visie, missie en de manier waarop dit binnen ons onderwijs wordt vormgegeven. Verder geven we u inzicht in de behaalde resultaten, de waardering door derden en in de bedrijfsvoering.

Onze missie:  ‘Basisschool DeZeester; een school in de wereld, de wereld in de school’ 

Onze visie

Ieder kind is anders. Op de Zeester vinden we dat je mag zijn wie je bent. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen mogelijkheden en eigen talenten.

Deze visie vraagt om een aanpak op maat. Hier komen hier we met ons onderwijs aantegemoet. Onze kernwaarden zijn: 

-      prikkelend onderwijs

-      samen leren / samen verantwoordelijk

-      sociaal krachtige leerlingen

-      een veilig schoolklimaat 

Dat is waarin we geloven en wat we beloven. Goed onderwijs is voor ons meer dan taal en rekenen. Op De Zeester bereiden we de kinderen voor ‘een wereldburger’ te worden. Voor ons is dit iemand die betrokken is, nieuwsgiering, zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf maar ook voor de mensen om zich heen én de omgeving. Hier is meer voor nodig dan feitenkennis alleen. Daarom stimuleren we op de Zeester juist die vaardigheden waarmee kinderen zelfstandig hun kennis kunnen en willen vergroten maar ook aan ‘het omgaan met elkaar’. Reflectief denken en eigenaarschap is daarbij belangrijk. Wij leren kinderen nadenken overhun eigen leren en gedrag.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u door naar onze website http://de-zeester.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prikkelend onderwijs
  • Samen leren
  • Samen verantwoordelijk
  • Sociaal krachtige leerlingen
  • Een veilig schoolklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het gebouw van obs De Zeester is BSO aanwezig. De jonge kinderen worden door de leerkracht gebracht en de oudere kinderen gaan zelf naar de BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven