Openbare Basisschool het Kompas

Drechtstraat 9 1946 AZ Beverwijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool het Kompas

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar nemen wij een leerlingtevredenheidspeiling af in de groepen 5 t/m 8. Dit doen wij met vragenlijsten uit ons leerlingvolgsysteem ParnasSys WMK. De uitslagen worden besproken met de leerlingen en geëvalueerd door het team. De uitslagen gebruiken wij voor acties in onze nieuwe plannen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eén keer per twee jaar wordt aan ouders een vragenlijst toegestuurd vanuit ons leerlingvolgsysteem ParnasSys WMK.

De respons is dermate laag dat met het trekken van conclusies enige voorzichtigheid geboden is. Wel vinden wij het belangrijk om een samenvatting van de laatste enquête te delen op scholen op de kaart. Feedback van ouders op onze school vinden wij waardevol.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven