Openbare Basisschool het Kompas

Drechtstraat 9 1946 AZ Beverwijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool het Kompas

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 hebben 18 leerlingen de eindtoets gemaakt. We hebben op individueel niveau enorme vooruitgang gezien en de leerlingen mogen dan ook trots zijn op het behaalde resultaat. Goede zorg en kinderen helpen op hun eigen niveau is waar wij voor staan.

 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten spelen een grote rol in het onderwijsproces. we analyseren de behaalde resultaten. Welke  doelen zijn gehaald? Zien we een vooruitgang bij de groepen en ook de individuele leerlingen ? Wat is er nodig om deze leerling/deze groep/deze leerkracht te ondersteunen?

Naar aanleiding van de gemaakte trendanalyse bespreken we de resultaten en de vervolgstappen met elkaar.

De resultaten leggen we naast de norm van het bestuur (voorheen de inspectienorm) en naast de landelijke norm ( LG). 

Na een grondige analyse van de resultaten wordt per groep een nieuw groepsplan met nieuwe doelen gemaakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het schooladvies aan het eind van de schoolloopbaan komt in de regel overeen met de capiciteiten van de leerlingen. De kinderen van onze school doen het relatief goed in het voortgezet onderwijs. Na twee leerjaren in het voortgezet onderwijs presteren onze 'oud' leerlingen op het niveau overeenkomstig het schooladvies. Ze presteren niet of nauwelijks op een lager niveau. Op basis van eigen onderzoek en terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs stelt de school dat onze leerlingen onder andere bovengemiddeld kunnen plannen en organiseren (dalton).

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven