Openbare Basisschool het Kompas

Drechtstraat 9 1946 AZ Beverwijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool het Kompas

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht kijken we eerst intern of er een leerkracht beschikbaar is uit het eigen team.  Bij duo leerkrachten wordt ernaar gestreefd bij afwezigheid van één van de twee de ander te laten vervangen.  Lukt dat niet, dan wordt een vervanger gezocht. Momenteel is er een groot tekort aan leerkrachten in de vervanging. Dit probleem zet scholen zwaar onder druk. De 1e dag bij afwezigheid van de eigen leerkracht wordt zo goed mogelijk intern naar een oplossing gezocht en eventueel worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Wanneer er geen vervanging te realiseren is, wordt in uiterste nood aan de ouders gevraagd hun kind een dag thuis te houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks aangepast in november.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven