Openbare Basisschool het Kompas

Drechtstraat 9 1946 AZ Beverwijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Het Kompas, kleine groepen in een fris, speels en ruim gebouw!

U zoekt het beste onderwijs voor uw kind. Verstandige ouders kiezen voor een school met kleine groepen, waar persoonlijke aandacht nog mogelijk is. Het Kompas is zo'n school!

Het Kompas is een mooie basisschool in Beverwijk van 180 leerlingen. De acht groepen tellen gemiddeld 22 leerlingen. De school heeft twee kleutergroepen 1-2. U kunt uw kind aanmelden, wij hebben geen wachtlijst. Verder zijn er twee groepen 3, enkele groepen en combinatiegroepen in de bovenbouw.

Op het Kompas leert uw kind goed plannen en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de ander en het eigen werk. Samenwerken is onderdeel van ons leren. De kinderen worden goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en hebben daardoor een streepje voor!

De school besteedt meer dan gemiddelde aandacht aan de vakgebieden taal (begrijpend lezen, technisch lezen en spellen) en rekenen & wiskunde. Op het Kompas zijn we daarnaast veel bezig met gezondheid en bewegen. De school is uitgeroepen tot dé sportieve school van Beverwijk.

Het team wil, in samenwerking met ouders en leerlingen, bouwen aan een fijne sportieve school, waar onze kinderen met heel veel plezier leren en zich optimaal mogen ontwikkelen.

Op Het Kompas bieden wij onderwijs volgens de daltonpijlers.  De belangrijkste pijler zijn 'samenwerken', 'zelfstandigheid' en 'verantwoordelijkheid nemen'.

Alles in één! Op onze school is peutercentrum Plons van Stichting Welzijn Beverwijk gevestigd en werken wij samen met kinderopvang Partou voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang, een sportieve buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen we kinderen begeleiden in de leeftijd van 2 tot 12 jaar van 7.00 uur tot 18.00 uur.

U bent van harte welkom als u nader wilt kennismaken.

Hiervoor kunt u een afspraak maken met Ingeborg de Mari schoolleider, telefoon: 0251 231 291.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Sportieve school
  • Kleine groepen, volop aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven