Openbare Basisschool het Kompas

Drechtstraat 9 1946 AZ Beverwijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Het Kompas is een basisschool in Beverwijk met ongeveer 200 leerlingen. De tien groepen tellen gemiddeld 21 leerlingen. De school heeft twee kleutergroepen en twee groepen 4 en 6.Op Het Kompas bieden we ieder kind volop kansen om zich te ontwikkelen. Dankzij de kleine groepen kunnen de leerkrachten leerlingen veel persoonlijke aandacht geven. Ons schoolgebouw is ruim en open. Zo heeft elk lokaal een vide en een eigen uitgang naar het schoolplein. Op de binnenplaats en op het schoolplein hebben kinderen alle ruimte om samen te spelen of bewegend te leren.

Onze school heeft 11 leslokalen ( waarvan 1 voor de BSO ), een grote aula, speellokaal, extra groot lokaal voor de peuterspeelzaal, aparte ruimtes voor de opvang, een lerarenkamer en een aantal kantoorruimtes. In elk lokaal is een vide en heeft elk lokaal  een eigen toiletruimte en garderobe. Daarnaast hebben we een grote binnenplaats en een schoolplein rondom de gehele school. Elk lokaal heeft een eigen uitgang naar het schoolplein. 

Wij werken samen met onze opvangpartner Partou. Zij verzorgen bij ons op school de Voorschoolse- Tussenschoolse en Naschoolse opvang en wij werken gezamenlijk aan een pedagogisch klimaat in de school. Daarnaast zit peutercentrum 'Plons' van Stichting Welzijn Beverwijk gevestigd in het gebouw. Plons is van stichting Welzijn Beverwijk. Samen met de peuterspeelzaal werken we aan een doorlopende VVE lijn.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Kansengelijkheid
  • Kennisoverdracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven