Kindcentrum De Wilgeroos

Wilgenhoflaan 2 1944 TD Beverwijk

Schoolfoto van Kindcentrum De Wilgeroos

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s) en andere geïnteresseerden,  

Team Wilgeroos heet u van harte welkom in onze schoolgids. De Wilgeroos kenmerkt zich als kleine buurtschool (ongeveer 160 kinderen verdeeld over 8 groepen), waar wij ons voortdurend richten op de optimale ontwikkeling van kinderen passend binnen hun eigen mogelijkheden. We kijken hierbij naar relevante maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en we streven ernaar de kinderen een stevige basis mee te geven op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en taakaanpak; het leren leren. 

Nieuwsgierig naar onze dagelijkse praktijk? Blader rustig door onze schoolgids of bezoek onze site voor informatie. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding waarin we graag uw vragen beantwoorden en trots onze school en ons onderwijs laten zien. U bent van harte welkom! 

De schoolgids wordt via de website van de school aangeboden aan alle ouder(s) van onze school en tijdens het schooljaar aan belangstellende ouder(s) die informatie willen over De Wilgeroos. 

Wij hopen dat u deze gids met plezier leest en dat u voldoende informatie krijgt over onze school. Als u informatie mist of als u meer informatie wilt, dan hoop ik dat u dit met ons wilt delen. Opmerkingen en/of aanvullingen stellen we op prijs.  

Vrolijke groet, 

Nathaly de Vries, directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Professioneel
  • Gelijkheid
  • Balans

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school is ondergebracht op een locatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven