Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Anjelier werkte voorheen niet met de enquête van Vensters PO. Wij gebruikten altijd een gedegen eigen intern kwaliteitssysteem. Eén onderdeel hiervan was het oudertevredenheidsonderzoek dat tweejaarlijks werd uitgezet onder de ouders van de school.  Dit onderzoek werd, zoals op alle scholen van ons bestuur,  afgenomen door Baken Adviesgroep. Met ingang van dit schooljaar (2018-2019) gebruiken alle scholen van stichting Fedra de enquête van Vensters P.O.

Actiepunten, voortkomend uit deze enquête worden opgenomen in het jaarplan en besproken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De resultaten van de ouderenquête waren goed. Hier zijn wij best trots op!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven