Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

Het team

Toelichting van de school

De Anjelier heeft een enthousiast team en is een goede mix  van jong en (iets) oud (er.) Zo leren we veel van en met elkaar. Het is ook best bijzonder dat we als basisschool een relatief groot aantal mannelijke collega's ( 24,3%) hebben. De directeur vormt samen met de adjunct-directeur de directie van de school. Naast de groepsleerkrachten zijn er ook vakleerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een conciërge werkzaam. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In de meeste gevallen zijn dit leerkrachten die al bij ons op school werken. Helaas lukt het ons niet altijd om een vervangende leerkracht te vinden, het lerarentekort treft ook ons. Uitgangspunt is dat wij onderwijs geven en geen organisatie voor kinderopvang zijn. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om lessen te geven. Wij realiseren ons dat leerlingen leerplichtig zijn en we mogen hen het onderwijs niet zo maar onthouden. Als er geen leerkracht beschikbaar is en onderstaande maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen.  

Met name tijdens de griepweken kan het voorkomen dat wij onderstaande maatregelen moeten nemen:

·         De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen.

·         Een onderwijsassistent houdt toezicht nadat een leerkracht van een andere groep de instructie heeft gegeven (twee groepen werken samen)

·         Een student of leraar in opleiding neemt de groep, de dag wordt met hem/haar voorbereid en nabesproken.   Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet. Per schooljaar hebben wij een marge van 20 lesuren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de leerstofjaarklassen wordt in de groepen regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt, met als gevolg: meer tijd voor individuele benadering,  efficiënte instructie, meer tijd voor verbreding en verdieping en sociale acceptatie binnen de parallelgroepen.

Wij werken met gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs, muziek, gedrag, dyslexie/ taal/lezen, rekenen en  cultuur.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Anjelier biedt  ondersteuning zoals beschreven in  het ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven