Katholieke Basisschool De Anjelier

Anjelierenlaan 6 1943 DA Beverwijk

  • Ruimte om samen te spelen
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Anjelier

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie:‘Wij, het team van De Anjelier, willen GOED ONDERWIJS geven in een omgeving waar alle kinderen met plezier naartoe gaan en zich veilig voelen.” ‘De Anjelier: GOED ONDERWIJS, plezier en veiligheid’

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de werkwijze en de resultaten van onze school KBS De Anjelier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2020 is het Schoolvenster van De Anjelier compleet. Voor meer informatie over de school verwijzen we u graag naar onze website http://www.anjelier.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Anjelier
  • Goed onderwijs
  • Veiligheid
  • Plezier
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Anjelier worden de kinderen van de groepen 1 en 2 verdeeld over 4 klassen: 1/ 2a, 1/ 2b, 1/ 2 c en 1/ 2d.

De groepen 3 t/m 8 worden verdeeld in parallelgroepen 3a / 3 b t/m 8a en 8b. Zo kunnen wij groepen samenstellen van ongeveer 25 leerlingen die homogeen zijn ingedeeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Anjelier werkt nauw samen met Welschap kinderopvang. Wij bieden binnen ons schoolgebouw drie prachtige ruime lokalen voor BSO een mooi schoolplein met veel speelmogelijkheden. Kinderen kunnen hier ontspannen na schooltijd. Er worden ook afwisselende activiteiten georganiseerd onder deskundige begeleiding. Een kleine groep kinderen maakt gebruik van de naschoolse opvang van Buitenschoolse opvang "Kolderzolder".  Zij worden door deze BSO vervoerd naar hun lokatie aan het Moensplein 15 in Beverwijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven