Openbare Basisschool 't Kraaienest

Laan van Blois 193 1943 MH Beverwijk

  • In de schooltuin zelf zaaien en oogsten!
  • Nog meer willen weten!
  • Het kinderboek staat centraal!
  • Een conflict leer je uitpraten!
  • Zingen en muziek maken doe je samen!

In het kort

Toelichting van de school

't Kraaienest: 'Een warm nest'

Wij geloven dat een veilige en warme leer- en werkomgeving een absolute voorwaarde is om tot ontwikkeling te komen en om te kunnen blijven groeien. Daarom is onze school als een warm nest waar kind en volwassene zich gezien en gehoord voelt. 

Ons doel is om breed en betekenisvol onderwijs te realiseren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Onze kernwaarden:

1. Veiligheid. 

2. Betrokkenheid.

3. Groei. 

4. Eigenaarschap. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Groei
  • Eigenaarschap
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Kraaienest is een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent. Onze school wordt bezocht door 173 leerlingen die voor het merendeel afkomstig zijn uit de wijk waarin de school staat.

De school werkt samen met Welschap Heemskerk, zodat kinderopvang gerealiseerd wordt voor kinderen van 0-12 jaar. Kinderdagverbijf (per 1-08-2020), Peuteropvang, Tussenschoolse Opvang en BSO onder 1 dak!

U kunt uw kind aanmelden via: https://www.welschapkinderopvang.nl/ of bellen naar 0251-731731. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school volgt al jarenlang een continurooster. De schooltijden zijn aaneengesloten. De onderwijstijd is gewaarborgd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het plan omvat risico-inventarisatie, protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, protocol e-mail, internet en sociale media. Het plan wordt ieder schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.

Terug naar boven