Kindcentrum De Sparkel

Laan van Blois 193 1943 MH Beverwijk

  • In de schooltuin zelf zaaien en oogsten!
  • Nog meer willen weten!
  • Het kinderboek staat centraal!
  • Een conflict leer je uitpraten!
  • Zingen en muziek maken doe je samen!

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum De Sparkel; groei, bloei, straal. 

Wij geloven dat een veilige en warme speel- leer-en werkomgeving een absolute voorwaarde is om als mens tot ontwikkeling te komen en te blijven groeien.

Binnen ons kindcentrum wordt ieder kind en volwassene gezien en gehoord. Vanuit hier zijn 4 kernwaarden geformuleerd:   

• Veiligheid: open en eerlijk, verschillen accepteren, persoonlijk contact en alles kan gezegd worden.  

• Betrokkenheid: aandacht voor elkaar, leerplezier en enthousiasme.  

• Groei: persoonlijke ontwikkeling, op groei gerichte mindset.  

• Eigenaarschap: zelfstandig, verantwoordelijk, eigen doelen stellen, samenwerken en samen spelen.  

Ons doel is om een breed en betekenisvol onderwijsaanbod te realiseren voor kinderen van 0-12 jaar, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Groei
  • Eigenaarschap
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Sparkel een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent

De school werkt samen met Welschap Heemskerk, zodat kinderopvang gerealiseerd wordt voor kinderen van 0-12 jaar. We bieden alles onder 1 dak! 

Voor de school kunt u contact opnemen met; anita.vandereng@opoijmond.nl/0251-223467

Voor Welschap Kinderopvang: 

U kunt uw kind aanmelden via: https://www.welschapkinderopvang.nl/ of bellen naar 0251-731731. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school volgt al jarenlang een continurooster. De schooltijden zijn aaneengesloten. De onderwijstijd is gewaarborgd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het plan omvat risico-inventarisatie, protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie, protocol e-mail, internet en sociale media. Het plan wordt ieder schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.

Terug naar boven