Openbare Basisschool de Sterrekijker

Van der Hoopstraat 54 1945 TT Beverwijk

  • Lezen is een feest, dan heb je wel leuke boeken nodig.
  • Groep 4 heeft een thema gekozen voor dit jaar.
  • Een boekje mee naar huis? Dat mag. Kinderen en ouders mogen een boek lenen uit ons boekenhotel.
  • Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Daarom hebben we 7 gouden regels voor kinderen, ouders, leerkrachten en directeur.
  • Wat wil jij laten worden? Het thema van de Kinderboekenweek.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool De Sterrekijker, de school waar iedereen een ster is.

De Sterrekijker is sterk in het volgen van de ontwikkeling van leerlingen. Dit is merkbaar tijdens de lessen. Het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren leggen duidelijk uit en creëren een plezierige werksfeer geeft inspectie aan.

Talent voor taal

De Sterrekijker heeft een breed en modern leerstofaanbod. Op de Sterrekijker krijgt elk kind de kans het beste uit zichzelf te halen. Bij alle vakken is veel aandacht voor taal. We oefenen veel met lezen, schrijven en spreken. Ook komt de Nederlandse taal terug bij activiteiten met cultuur, muziek, dans en de creatieve ontwikkeling. Zelfs de inrichting van onze lokalen en gangen is taalrijk. In de hogere groepen leren leerlingen debatteren. Zó leert uw kind op de Sterrekijker.

Samenwerking

Op De Sterrekijker werkt een gemotiveerd team die de leerling ziet, die kijkt naar de onderwijsbehoeften van het kind, die de leerlingen goed in hun ontwikkeling wil begeleiden. Dat kan alleen in een goede samenwerking met ouders. We streven naar een hechte gemeenschap van kinderen, ouders en leraren, een gemeenschap waar we trots op zijn. Daarom is het belangrijk dat deze driehoek (kind-ouder-school) respectvol communiceert en informeert. Dit is een van onze gouden regels.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talentgericht
  • taalrijk
  • rijk aan diversiteit
  • veiligheid en vertrouwen
  • coöperatief werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sterrekijker is een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent.

De school werkt samen met Peutercentrum de Kleine Beer, Kinderdagverblijf Partou en voor- en naschools opvang Welschap Heemskerk, zodat kinderopvang gerealiseerd wordt voor kinderen van 0-12 jaar. Alle zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wanneer ouders klachten hebben over het gegeven onderwijs, de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen etc., kunnen ze in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan het probleem worden besproken met de directeur van de school of de interne vertrouwenscontactpersoon van de school. Het kan zijn dat de behandeling van het probleem of klacht niet tot een voor de ouder bevredigende oplossing heeft geleid. Er zijn dan andere mogelijkheden om het probleem of klacht te laten beoordelen. Het bestuur van onze school heeft de klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks bij de school betrokken is (ouders en personeel). In de klachtenregeling is geregeld dat de klacht voorgelegd kan worden aan het bestuur of aan de landelijke klachtencommissie waarbij ons bestuur is aangesloten. Een exemplaar van de klachtenregeling is op school aanwezig. Deze is ook terug te vinden op de site: http://www.opoijmond.nl/ , kopje ‘Overige Informatie’.

Terug naar boven