Openbare Basisschool de Sterrekijker

Van der Hoopstraat 54 1945 TT Beverwijk

  • Lezen is een feest, dan heb je wel leuke boeken nodig.
  • Een boekje mee naar huis? Dat mag. Kinderen en ouders mogen een boek lenen uit ons boekenhotel.
  • Duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn belangrijk. Daarom hebben we 7 gouden regels voor kinderen, ouders, leerkrachten en directeur.
  • Bewegen tijdens het leren heeft een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten: betere concentratie en versterken van zelfvertrouwen.
  • Leren doe je niet alleen met je hoofd. De doeners onder ons leren juist door het te ervaren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool De Sterrekijker, de school waar iedereen een ster is.

De Sterrekijker kiest voor talent en is rijk aan diversiteit. Verschillende culturen ontmoeten elkaar, leren van en met elkaar en plezier staat hoog in ons vaandel. De school weet een veilig klimaat te creëren, de basis om goed onderwijs te verzorgen. Het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren leggen duidelijk uit en creëren een plezierige werksfeer, is gebleken uit onze audit.

Talent 

De Sterrekijker heeft een breed en modern leerstofaanbod. Op de Sterrekijker krijgt elk kind de kans om zijn of haar talenten te ontdekken. We zijn op weg om talentfluisteraarschool te worden. Door met een talentenbril naar kinderen te kijken en te benoemen welke talenten een kind bezit, krijgt het kind een stevige basis, meer zelfvertrouwen en wordt het potje veerkracht gevuld. iets waar je je leven lang plezier van hebt. 

Krachtige instructie, thematiseren in de onderbouw, thematisch werken vanaf groep 3 en een sterk pedagogisch klimaat zijn onze belangrijke pijlers. Inzet van coöperatieve werkvormen, bewegend leren en samenwerken maken het onderwijs interessanter. 

Samenwerking

Op De Sterrekijker werkt een gemotiveerd team die de leerling ziet, die kijkt naar de onderwijsbehoeften van het kind, die de leerlingen goed in hun ontwikkeling wil begeleiden. Dat kan alleen in een goede samenwerking met ouders. We streven naar een hechte gemeenschap van kinderen, ouders en leraren, een gemeenschap waar we trots op zijn. Daarom is het belangrijk dat deze driehoek (kind-ouder-school) respectvol communiceert en informeert. Dit is een van onze gouden regels.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • talentgericht
  • taalrijk
  • rijk aan diversiteit
  • veiligheid en vertrouwen
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sterrekijker is een openbare basisschool waar je als kind en ouder welkom bent.

De school werkt samen met Peutercentrum de Kleine Beer, Kinderdagverblijf Partou en voor- en naschools opvang Partou, zodat kinderopvang gerealiseerd wordt voor kinderen van 0-12 jaar. Allen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wanneer ouders klachten hebben over het gegeven onderwijs, de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen etc., kunnen ze in eerste instantie terecht bij de leerkracht. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan het probleem worden besproken met de directeur van de school of de interne vertrouwenscontactpersoon van de school. Het kan zijn dat de behandeling van het probleem of klacht niet tot een voor de ouder bevredigende oplossing heeft geleid. Er zijn dan andere mogelijkheden om het probleem of klacht te laten beoordelen. Het bestuur van onze school heeft de klachtenregeling vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor iedereen die rechtstreeks bij de school betrokken is (ouders en personeel). In de klachtenregeling is geregeld dat de klacht voorgelegd kan worden aan het bestuur of aan de landelijke klachtencommissie waarbij ons bestuur is aangesloten. Een exemplaar van de klachtenregeling is op school aanwezig. Deze is ook terug te vinden op de site: http://www.ijmare.nl/, kopje ‘Overige Informatie’.

Terug naar boven