Basisschool Pr Willem Alexander

De Wielstraat 6 4112 JT Beusichem

Schoolfoto van Basisschool Pr Willem Alexander

In het kort

Toelichting van de school

De Prins Willem Alexanderschool in Beusichem is gehuisvest in een ruim en licht gebouw dat in 2015 compleet gerenoveerd is.  We zijn een enthousiast team dat ongeveer 240 kinderen uit Beusichem en omgeving begeleidt zich te ontwikkelen tot sociale zelfstandige mensen. We zorgen voor een veilig schoolklimaat en zijn een gecertificeerde KiVa school. We maken leerlingen en medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen leerproces, dagen ze uit en houden ze nieuwsgierig om te willen leren. Onze leerlingen weten wat een goede leerling is, dat leren een ontwikkeling is waarbij je door de leerkuil gaat en hoe je dus zelf ook verantwoordelijkheid kunt dragen voor je ontwikkeling door het maken van de juiste keuzes. We creëren een leeromgeving waarin we van en met elkaar leren. Ons motto is dan ook: “elke dag samen een beetje beter” en we zijn al jaren een leerKRACHT school. We bieden onderwijs op maat en houden rekening met verschillen in leren. We werken bij Wereldorientatie projectmatig volgens de werkwijze van VierKeerWijzer, waarbij we uitgaan van meervoudige intelligentie. We zien ouders als partners in het samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en hechten dan ook veel waarde aan betrokken ouders.We zijn trots op onze school en nodigen iedereen uit een keer een kijkje te komen nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en respect
  • Samen
  • Verantwoordelijk
  • Autonomie
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is op dit moment stabiel. We starten het schooljaar met 9 groepen en halverwege het schooljaar komt daar een groep bij. we kunnen dan een derde kleutergroep vormen.De verwachting is dat we dit de komende jaren ook zo houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven