Kindcentrum De Hoeven

Akkersleep 1-3 6641 WR Beuningen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeven
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Hoeven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom De Hoeven in Beuningen!
Sinds schooljaar 2018-2019 zijn wijactief als Kindcentrum De Hoeven. Samen met KION bieden wij plek aan kinderen van 2 tot 12 jaar, voor voorschoolse opvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Daarnaast is het TechniekLab Beuningen in ons kindcentrum gevestigd. Bovendien bieden we ruimte aan buitenschoolse activiteiten als Mad Science, dansles en anderen.  

Plezier als basis voor alle leren
Wij zorgen er graag samen voor dat ouder met hun kinderen met plezier naar ons kindcentrum en onze school komen. Want plezier is de basis voor alle leren; daar geloven wij in. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vinden we dan ook de belangrijkste basis voor ons lesaanbod. Door middel van de Kanjertraining zorgen we ervoor dat we allemaal dezelfde taal spreken, samen afspraken maken en deze nakomen, elkaar aanspreken, samenwerken en conflicten vermijden of tijdig oplossen. In ons lesaanbod staan de cognitieve vakken als lezen, taal, spelling en rekenen centraal. Naast dat we veel aandacht schenken aan kunst, cultuur en creativiteit.  

Onderdeel van een actieve stichting
De Hoeven is met 23 scholen onderdeel van Stichting Groeisaam PO. Elke Groeisaam PO-school heeft een eigen onderwijsconcept, een eigen organisatievorm en eigen school gebonden beleid en regels. De school is echter ook onderdeel van een groter geheel, een team van scholen. In dat Groeisaam PO-team worden sommige zaken voor alle scholen tegelijk geregeld, soms door mensen van het stafbureau, soms door de directeur-bestuurder van onze Stichting. Samen staan we voor goed onderwijs voor elke kind.

Meer weten?
Op deze website van 'Scholen op de kaart' vindt al onze belangrijkste kenmerken. Ook onze schoolgids publiceren wij hier. U bent altijd van harte welkom om persoonlijk kennis te komen maken. Kom gerust langs, of mail naar: dehoeven@groeisaampo.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Duidelijkheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven