School voor Speciaal Basisonderwijs Klavervier

Koolzaadveld 1 6641 ST Beuningen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Klavervier

In het kort

Toelichting van de school

SBO Klavervier is een school voor speciaal basisonderwijs. Speciaal basisonderwijs valt onder het primair onderwijs. Alle leerlingen van SBO Klavervier zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring. Deze toelaatbaarheidsverklaring hebben de leerlingen nodig om de school te kunnen bezoeken. Deze toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van samenwerkingsverband Stromenland. Heeft u vragen over hoe u een TLV voor uw kind kunt ontvangen, dan kunt vragen stellen aan de huidige school of dagverblijf van uw kind. Ook kunt u contact opnemen met Stromenland of SBO Klavervier.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op SBO Klavervier vinden we het belangrijk om de leerlingen te betrekken in de dingen die we doen en afspreken. Daarom hebben we een leerlingenraad. Vanaf groep 5 zitten daar van elke groep 2 leerlingen in. In de leerlingenraad bespreken we onderwerpen die de leerlingen inbrengen. De vertegenwoordigers van de leerlingenraad nemen de punten, die als klas geformuleerd zijn, mee naar de vergadering. We bespreken ook zaken waar we als school van willen weten hoe leerlingen erover denken. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de schooltuin en de besteding van een donatie met de leerlingen besproken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven