OBD De Dromedaris

Lagunesingel 13 6642 ER Beuningen

Schoolfoto van OBD De Dromedaris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van onze school, de Dromedaris!

Neemt u gerust een digitaal kijkje. Voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, maken we graag tijd voor u.

U kunt contact opnemen met onze school middels 024 6777428 en naar Monica Lumkes of Annemiek Breimer vragen.

We vertellen u graag waar we trots op zijn en beantwoorden uw eventuele vragen.

Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van De Dromedaris. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onze school zelf. Waar nodig vindt u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Maar een papieren school is geen school, dus maakt u in elk gebruik van onze open dag (in maart), of maak een afspraak voor een ander moment.

Team De Dromedaris

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken aan ontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • Eruit halen wat erin zit
  • Een school voor iedereen
  • Actief spelen en leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is de laatste jaren iets gedaald. Dit komt omdat in een deel van de wijk weinig jonge kinderen worden geboren. De verwachting is dat de daling zal stabiliseren en we ongeveer op 300 kinderen uitkomen.

Wij zijn een school met voor een groter deel kinderen uit de wijk. Uit de praktijk blijkt dat ook ouders met kinderen uit andere wijken of uit de dorpen om ons heen, bewust kiezen voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven