OBD De Dromedaris

Wolfsbossingel 105 6642 CM Beuningen

Schoolfoto van OBD De Dromedaris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van onze school, de Dromedaris!

Neemt u gerust een digitaal kijkje. Voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, maken we graag tijd voor u.

U kunt contact opnemen met onze school middels 024 6777428 en naar Monica Lumkes of Annemiek Breimer vragen.

We vertellen u graag waar we trots op zijn en beantwoorden uw eventuele vragen.

Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van De Dromedaris. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en onze school zelf. Waar nodig vindt u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze pagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Maar een papieren school is geen school, dus maakt u in elk gebruik van onze open dag (in maart), of maak een afspraak voor een ander moment.

Team De Dromedaris

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven