Mariaschool

Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen (Overijssel)

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Mariaschool. Dit venster is voor ouders en/of verzorgers en voor iedereen die iets wil weten over onze school. Wij laten hier zien waar we voor staan, hoe we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken.

De Mariaschool biedt kinderen een uitdagende en vertrouwde omgeving. Daarin kunnen zij ontdekken, leren en groeien, hun eigen kracht leren kennen en samen met anderen hun talenten ontplooien. In een veilige omgeving, met zorg en aandacht, kan elk kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Daardoor hebben onze leerlingen plezier in het leren en durven ze uit te blinken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbinden
  • vertrouwen
  • Samen verantwoordelijk zijn
  • leiderschap
  • hechte schoolgemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in ons voedingsgebied is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Omdat wij de enige school in deze omgeving zijn heeft dit uiteraard direct invloed op het aantal leerlingen op onze school. De komende jaren verwachten wij een stabilisatie. Daardoor kunnen wij ook de komende jaren een actieve, kleine school blijven in een mooie gemeenschap.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
35
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster, waarbij we 5 gelijke dagen hebben van 8.30 - 14.15 uur, met uitzondering van de groepen 1 en 2. De vrijdag is voor hen anders en duurt tot 12.00 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven