Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 1 5685 GW Best

  • Groepen 8 gaan jaarlijks naar het Rijksmuseum
  • Blazersklas in de groepen 6. Kinderen leren te spelen op een blaasinstrument
  • Kleuterfeest voor alle kinderen in de groepen 1/2, met heel veel hulpouders in de bossen bij JoeMann
  • Strijkersklas in groep 5
  • Optreden met de hele school in samenwerking met symfonieorkest Eindhoven

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vragenlijst Leerling tevredenheid WMK Parnassys (april 2023) 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens in de 2 jaar bevraagt de school de ouders over de school. Dit aan de hand van de gestandaardiseerde WMK vragenlijsten (Parnassys) 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven