Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 1 5685 GW Best

  • Groepen 8 gaan jaarlijks naar het Rijksmuseum
  • Blazersklas in de groepen 6. Kinderen leren te spelen op een blaasinstrument
  • Kleuterfeest voor alle kinderen in de groepen 1/2, met heel veel hulpouders in de bossen bij JoeMann
  • Strijkersklas in groep 5
  • Optreden met de hele school in samenwerking met symfonieorkest Eindhoven

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden zoveel mogelijk door vaste vervangers (stichtingsbreed) ingevuld.

Verlofverlening aan personeel gaat volgens de richtlijnen binnen de CAO primair onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Klimboom werkt middels een leerstofjaargroepensysteem,waarbij de groepen,In principe, homogeen worden samengesteld.Daarmee bedoelen we dat kinderenvan dezelfde leeftijd bij elkaar in de groepzitten. Zo mogelijk, omdat het aantal kinderen per jaargroep, het niet altijd mogelijk maakt vanaf groep 1/2 enkel homogene groepen te maken. Combinatiegroepen zijn daarom nooit helemaal te vermijden. Waar we op de Klimboom wel steeds meer naar werken is dat er binnen parallelgroepen (groepen van hetzelfde leerjaar) of opeenvolgende groepen(bijvoorbeeld groep 6 en 7) groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden. Daarbij gebruik makend van de verschillende kwaliteiten en expertises binnen het leerkrachten team. (bijvoorbeeld muzikaliteit, rekenspecialisme, bewegingsonderwijs) De kleutergroepen zijn in principe wel heterogeen samengesteld. Kinderen in de groepen 1 en 2 spelen naast en met elkaar en helpen de leerkracht bij het opvangen van de instromende kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

ondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelen en leren.

We bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar in een babygroep (0-2 jaar) en peutergroep (2-4 jaar). De allerjongste kinderen ontwikkelen zich snel en daarom krijgen ze bij ons alle mogelijkheden om al van jongs af aan te ontdekken. Baby's kunnen dat fijn en veilig in een grondbox.  

Nieuwsgierige peuters.
Peuters kunnen ook gebruik maken van ons peuterwerk waar ze tijdens schoolweken twee ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur met andere peuters ontdekken en spelen aan de hand van themagerichte activiteiten. Dit sluit goed aan op de belevingswereld van peuters. Zo bereiden ze zich met ons VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) voor op de overstap naar het basisonderwijs. 

Vrije tijd na school.
Voor schoolgaande kinderen is er buitenschoolse opvang (bso) met een voorschools en naschools aanbod en ook op schoolvrije dagen is er voor hen van alles te beleven. De bso voor de jongere kinderen vindt plaats in het kindcentrum. Is jouw kind 7 jaar of ouder? Dan gaan de kinderen van dit kindcentrum naar de bso-locatie aan de Gildelaan (bij de atletiekvereniging). Wij bieden de oudere kinderen ook sportmogelijkheden.

Terug naar boven