Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 1 5685 GW Best

  • Groepen 8 gaan jaarlijks naar het Rijksmuseum
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Klimboom
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Klimboom
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Klimboom
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Klimboom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden zoveel mogelijk door vaste vervangers (stichtingsbreed) ingevuld.

Verlofverlening aan personeel gaat volgens de richtlijnen binnen de CAO primair onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Klimboom werkt middels een leerstofjaargroepensysteem,waarbij de groepen,In principe, homogeen worden samengesteld.Daarmee bedoelen we dat kinderenvan dezelfde leeftijd bij elkaar in de groepzitten. Zo mogelijk, omdat het aantal kinderen per jaargroep, het niet altijd mogelijk maakt vanaf groep 1/2 enkel homogene groepen te maken. Combinatiegroepen zijn daarom nooit helemaal te vermijden. Waar we op de Klimboom wel steeds meer naar werken is dat er binnen parallelgroepen (groepen van hetzelfde leerjaar) of opeenvolgende groepen(bijvoorbeeld groep 6 en 7) groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden. Daarbij gebruik makend van de verschillende kwaliteiten en expertises binnen het leerkrachten team. (bijvoorbeeld muzikaliteit, rekenspecialisme, bewegingsonderwijs) De kleutergroepen zijn in principe wel heterogeen samengesteld. Kinderen in de groepen 1 en 2 spelen naast en met elkaar en helpen de leerkracht bij het opvangen van de instromende kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven