Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 1 5685 GW Best

  • Groepen 8 gaan jaarlijks naar het Rijksmuseum
  • Blazersklas in de groepen 6. Kinderen leren te spelen op een blaasinstrument
  • Kleuterfeest voor alle kinderen in de groepen 1/2, met heel veel hulpouders in de bossen bij JoeMann
  • Strijkersklas in groep 5
  • Optreden met de hele school in samenwerking met symfonieorkest Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

De Klimboom is een kindcentrum voor dagopvang van 0 tot 13 jarigen en biedt de Bestse bevolking primair 'algemeen bijzonder' onderwijs aan: De school is een neutrale school, d.w.z. niet speciaal aan één levensbeschouwing of geloof gebonden.
Kindcentrum De Klimboom zorgt voor begeleiding van leerlingen zodat zij uit kunnen groeien in zelfredzaamheid en in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij willen de kinderen het vertrouwen en een goed zicht op eigen talenten geven. De school schept hiervoor samen met ouders en andere betrokkenen de voorwaarden in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en wederzijds respect. Het welbevinden staat voorop! Ons streven is dat iedere leerling terugkijkt op een fijne basisschoolperiode en trots is op zijn/haar omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Betrokkenheid
  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Zelfredzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de jaarverslagen wordt de veiligheidsbeleving toegelicht. 

Zie hiervoor de website van de school.

Terug naar boven