Kindcentrum Antonius

Vlinderhei 14 5685 GZ Best

  • Brede school met kernpartner Partou
  • Kinderen maken een puzzel van de klas
  • Samen bakken, meten, wegen, delen
  • Kinderen brengen hun klas in beeld
  • In leerjaar 1 t/m 8 stellen leerkrachten en kinderen leer- en SEO doelen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school is de sociaal emotionele ontwikkeling en beleving van de kinderen een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp. We hebben bewuste keuzes gemaakt in ons aanbod; kinderen leren kritisch naar zichzelf kijken en hen wordt geleerd persoonlijke doelen te stellen. Daar wordt een periode aan gewerkt. Ouders en leerkrachten spelen hierin een rol. Kinderen zijn eigenaar van hun sociaal emotionele ontwikkeling. We hebben op school een eigen vragenlijst ontwikkeld die door de kinderen vanaf leerjaar 4 wordt ingevuld. Ook de leerlingen van leerjaar 7 en 8 vullen deze vragenlijst in. Dat is dus naast de monitor die ze vanuit Vensters invullen. De CED doelen hebben als onderlegger voor de schoolvragenlijst gefungeerd. We proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen door ook de leerkrachten deze vragenlijst in te laten vullen. Dat wordt twee keer per jaar gedaan. 

Op school hebben we gekeken naar de manier waarop kinderen spelen. Tijdens de pauzes zijn de momenten meer gestructureerd en is het toezicht aangepast. Ook de overblijfinstantie waar de school voor heeft gekozen draagt bij aan een veilig pauzemoment.

De uitslag van deze monitor stemt ons op dit moment tevreden. Een percentage van 76% van de kinderen die zich veilig voelen is een mooi percentage. Echter wij vinden wel dat dit percentage omhoog moet. Wij geloven ook dat dit kan. Zeker gezien de cijfers die gekoppeld zijn aan de drie overige gemeten onderdelen: welbevinden 8,0/ voelen kinderen zich veilig 8,4 en ervaren aantasting sociale en fysieke veiligheid 9,2.

* een hoog cijfer betekent dat de leerling het fijn vindt, zich veilig voelt en weinig of niet gepest wordt.

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven