Kindcentrum Antonius

Vlinderhei 14 5685 GZ Best

  • Samen met onze kernpartner Partou
  • Kinderen maken een puzzel van de klas
  • Samen bakken, meten, wegen, delen
  • Kinderen brengen hun klas in beeld
  • In leerjaar 1 t/m 8 stellen kinderen gezamenlijke

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school is de sociaal emotionele ontwikkeling en beleving van de kinderen een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp. Hierbij trekken we teambreed op en voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen van onze school.
We hebben bewuste keuzes gemaakt in ons aanbod. Zo hebben we er voor gekozen om met de M5 aanpak te werken. Deze ondersteunt de visie dat we met elkaar kijken naar het welbevinden en veiligheid van kinderen. M5 is een preventieve aanpak waarbij niet alleen het team, maar ook ouders en kinderen intensief bij betrokken zijn. Op onze website  leest u hier meer over.
Kinderen worden hierdoor meer betrokken bij van hun sociaal emotionele ontwikkeling. Ook helpen we elkaar om een veilige schoolomgeving te creƫren.

Op onze school kijken we naar de manier waarop kinderen spelen en met elkaar omgaan. Niet alleen in de klas maar ook op de vrije momenten, zoals pauzes. Ook tijdens het overblijven streven we naar een zo hoog mogelijke veiligheidsbeleving. Dit doen we samen met den  overblijfinstantie waar de school voor heeft gekozen; Kinderstralen. 

We hebben een eigen schoolvragenlijst ontwikkeld voor kinderen vanaf eind groep 3.  De CED doelen hebben als onderlegger voor de schoolvragenlijst gefungeerd. We proberen een zo compleet mogelijk beeld te krijgen door ook de leerkrachten deze vragenlijst in te laten vullen. Dat wordt twee keer per jaar gedaan. Daarnaast vullen leerlingen uit leerjaar 6 t/m 8 de monitor  vanuit Vensters in. 

De uitslag van deze monitor stemt ons op dit moment tevreden. De algemene tevredenheid van 8,3, welbevinden 7,9, ervaren van de veiligheid 8,4, aantasting van de veiligheid 9,2*. Zoals gezegd, zijn we tevreden met deze cijfers. Echter, we zullen hier altijd kritisch naar blijven kijken. En we blijven streven naar een optimaal veilige schoolomgeving voor onze leerlingen.  

* een hoog cijfer betekent dat de leerling het fijn vindt in de klas, zich veilig voelt en weinig of niet gepest wordt.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven