Kindcentrum Antonius

Vlinderhei 14 5685 GZ Best

  • Samen met onze kernpartner Partou
  • Kinderen maken een puzzel van de klas
  • Samen bakken, meten, wegen, delen
  • Kinderen brengen hun klas in beeld
  • In leerjaar 1 t/m 8 stellen kinderen gezamenlijke

In het kort

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Antonius leren wij samen, met en van elkaar tijdens onze cursussen, het thematisch werken en in alle andere situaties. 

Onze kernwaarden gelden voor zowel kinderen als volwassenen. 
Op Kindcentrum Antonius zijn kinderen mede eigenaar van hun leerproces en regisseur van hun eigen ontwikkeling.
Wij bieden voor elk kind onderwijs op maat.
De wereldoriënterende vakken worden thematisch aangeboden en uitgewerkt door de kinderen. Tijdens het thematisch werken doorlopen de kinderen de verschillende stappen van onderzoekend leren.
De vakken als rekenen en taal worden in de vorm van cursussen aangeboden.
Er is veel aandacht voor de sociaal - emotionele ontwikkeling van kinderen, die we op meerdere manieren in beeld brengen. 

Wij nodigen je uit om voor meer informatie een kijkje te nemen op onze website: https://www.antoniusbest.nl/

Hartelijke groet

Team Kindcentrum Antonius

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren met en van elkaar
  • Thematisch werken en cursussen
  • Wetenschap en techniek
  • Rots en Water
  • Liefdevol, structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wat kinderen zeggen over onze school

Op Kindcentrum Antonius werken lieve juffen en meester waarbij we ons fijn voelen.
Als iemand zich niet fijn voelt, hoeft hij/zij dat niet eens te zeggen. De juf of meester ziet dat gewoon!

De juf of meester helpt ons heel erg goed, ook als iemand iets moeilijk vindt of juist heel erg goed kan. Soms krijg je moeilijkere opdrachten en een andere keer krijg je weer extra hulp, aandacht of gemakkelijkere opdrachten.

We gebruiken vaak de laptop, maar werken ook vaak in ons schrift.

We mogen samenwerken en alleen werken. Als we samenwerken gaan we met elkaar overleggen; overschrijven is niet de bedoeling.

Elke dag staat het programma van de dag op het bord, zodat we weten wat er die dag gaat gebeuren, maar we hebben ook onze eigen inbreng in het programma of de les. 

Het is gewoon kei-fijn om op Kindcentrum Antonius te zitten, omdat we hier écht goed kunnen (samen)werken en leren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven