Kindcentrum Antonius

Vlinderhei 14 5685 GZ Best

  • Brede school met kernpartner Partou
  • Kinderen maken een puzzel van de klas
  • Samen bakken, meten, wegen, delen
  • Kinderen brengen hun klas in beeld
  • In leerjaar 1 t/m 8 stellen leerkrachten en kinderen leer- en SEO doelen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van brede school st. Antonius! 

Wij - Samen  - Leren ván en mét elkaar - Leskracht - SEO

Onze kernwaarden gelden voor zowel kind als team. Kinderen zijn mede eigenaar van hun leerproces. Onderwijs wordt op maat aangeboden. ICT is een middel. Wereld oriënterende vakken worden op thematische wijze aangeboden (Leskracht) en uitgewerkt door de kinderen. We doorlopen de verschillende stappen van onderzoekend leren.
De sociaal - emotionele ontwikkeling (SEO) van kinderen brengen we op meerdere manieren in beeld. Kinderen zijn ook regisseur van hun eigen ontwikkeling.

Wij nodigen u uit op onze website: https://www.antoniusbest.nl/

Vriendelijke groet,

team St. Antonius

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven