Kindcentrum de Kiezel

Secr L Jansenstraat 5 5682 AC Best

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Kiezel
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Kiezel
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Kiezel
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Kiezel
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Kiezel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IVM Corona heeft er in 2020 geen eindtoets plaatsgevonden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Kiezel volgen we de leerlingen zowel via methodische toetsen als tweemaal per jaar via de Cito Midden en Eind toetsen.Methodetoetsen worden zowel als instaptoets als afsluitende toets gebruikt om het niveau van een kind te bepalen en de stof hierop aan te passen.Aan de hand van leergesprekken worden de kinderen vanaf groep 6 meegenomen in het stellen van doelen en hoe deze te bereiken. Kinderen kunnen zowel tijdens de les als tijdens het werken aan de weektaaktijd hieraan werken. In sommige gevallen kan huiswerk een mogelijkheid zijn om verder te ondersteunen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsproces

OP1 Aanbod voldoende

OP2 Zicht op ontwikkeling goed

OP6 Samenwerking  goed

Kwaliteitszorg en ambitie

KA1 Kwaliteitszorg voldoende

KA2 Kwaliteitscultuur goed

Terug naar boven