Kindcentrum Platijn

Johannes Vermeerstraat 21 5684 AT Best

Schoolfoto van Kindcentrum Platijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de informatiepagina van kindcentrum in Platijn Best. De hier getoonde informatie is een verzameling van gegevens uit diverse databases. Veel meer specifieke informatie over de school vindt u op www.platijn.nl , met name in de schoolgids. De site geeft al een mooi beeld van wat er op school zoal gebeurt, wilt u het echt meemaken, maak dan een afspraak voor een schoolbezoek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • OntwikkelingsGericht Onderwijs
  • Kindcentrum 0 - 13 jaar
  • Toekomstgericht
  • Culturele vorming
  • Groeien in verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven