basisschool Herman Jozef

Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV Berlicum

Schoolfoto van basisschool Herman Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van b.s. Herman Jozef te Middelrode.

Een school waar je mag leren met hart, hoofd en handen. De school telt ongeveer 170 leerlingen en het mooie oude pand staat in het groene Aa-dal. B.s. Herman Jozef maakt deel uit van kindcentrum EigenWijs. In het gebouw ontwikkelen en leren naast de basisschoolleerlingen ook peuters en kinderen van het kinderdagverblijf 't Berenhuis. Er wordt tevens buitenschoolse en tussenschoolse opvang aangeboden in ons kindcentrum.

Onze school profileert zich door aandacht voor de brede ontwikkeling van ieder kind, de goede opbrengsten, ruime en functionele ruimtes en de prettige speelplekken die we voor onze kinderen hebben.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven