basisschool Herman Jozef

Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV Berlicum

Schoolfoto van basisschool Herman Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het venster van b.s. Herman Jozef te Middelrode.

Een school waar je mag leren door beleven met hart, hoofd en handen. De school telt ongeveer 170 leerlingen en het mooie oude pand staat in het groene Aa-dal. Basisschool Herman Jozef maakt deel uit van kindcentrum EigenWijs waar we nauw samenwerken met opvangorganisatie Het Berenhuis. 

Onze school heeft aandacht voor de brede ontwikkeling van ieder kind. Kinderen mogen leren wie ze zijn, waar ze goed in zijn, waar hun interesses liggen en wat ze moeilijk vinden op gebied van hoofd, hart en handen. Leren van met elkaar staat centraal in een fijn veilig schoolklimaat. Er wordt doelgericht en thematisch geleerd en het leren wordt zichtbaar gemaakt.  

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven