obs De Polsstok

Prins Bernhardstraat 40 2825 BE Berkenwoude

Schoolfoto van obs De Polsstok

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van OBS De Polsstok zijn over het algemeen zeer tevreden over het onderwijs. Dit geven ze ons regelmatig terug in gesprekken. Vanaf dit schooljaar nemen we de tevredenheidsvragenlijst af van WMK. Door dit jaarlijks te doen kunnen we de leerlingen goed volgen. Tevreden is een voorwaarde om goed te kunnen ontwikkelen. 

Scholen moeten volgens de wet met behulp van de monitor inzicht krijgen in drie belangrijke aspecten van veiligheid:hoe ervaren leerlingen de sociale en fysieke veiligheid op school,hebben leerlingen te maken met aantasting van de sociale en fysieke veiligheid,hoe is het gesteld met het welbevinden van leerlingen op school? Deze informatie verzamelen wij met de vragenlijsten van ParnasSys. leerlingen ervaren de laatste jaren de school als veilig. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2022 is de laatste oudertevredenheidslijst afgenomen. De ouders gaven de school een 7,9 als rapportcijfer. Ondanks de geringe respons laten de antwoorden zien dat we als de Polsstok moeten investeren in onze communicatie met de ouders. De ouders weten ook onvoldoende waar ze informatie kunnen vinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven