obs De Polsstok

Prins Bernhardstraat 40 2825 BE Berkenwoude

Schoolfoto van obs De Polsstok

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. De Polsstok. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We zien je!
  • We horen je!
  • We verwelkomen je!
  • De school voor ieder kind!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Polsstok biedt onderwijs in kleine groepen. Hierdoor kennen alle leerlingen alle leerkrachten en andersom. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle beleidszaken omtrent de fysieke, sociale en digitale veiligheid zijn vastgelegd in het Veiligheidsplan OBS De Polsstok. Dit document vindt u

onderaan de pagina. Het is een levend document dat, zodra het bestaande beleid wordt aangepast, vernieuwd wordt. In dit document vindt u

daarom altijd de meest actuele omschrijving van maatregelen om het personeel, de ouders en de kinderen van OBS De Polsstok te beschermen.

Terug naar boven