Basisschool St Caecilia

Schoolmeesterstraat 2 5056 KK Berkel-Enschot

  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Voorbeeld van de vele excursies en uitstapjes uit het (cultuur)programma van de school.
  • Vanf de Enschotsebaan is het Kindcentrum goed te zien, met de school op de voorgrond.
  • Hier ziet u de hoofdingang en de trap die leidt naar de  bovenbouw van de school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Opvallend is dat de leerlingen kritisch zijn op de eigen groep, terwijl ze feitelijk tevreden zijn over de school. Bij nabespreking blijkt dat zijzelf de lat ook 'hoog' leggen. Kleine incidenten e.d. vormen de aanleiding  voor deze kritische houding. Uiteraard heeft dit de aandacht van de groepsleerkrachten en de interne begeleiders. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheidspeiling  december 2020

Conform het beleid van Tangent wordt regelmatig een oudertevredenheidspeiling gehouden.

Uitgangspunt is de  vragen lijst van Vensters PO. Na overleg met de medezeggenschapsraad is besloten deze vragenlijst uit te breiden met vragen over de communicatie van school naar ouders.
De uitslag laat zien dat ouders tevreden zijn over de school. De tevredenheid is toegenomen in vergelijking met de vorige peilnig. Nu is de tevredenheid 7,99.
De uitkomsten  van de peiling zijn geanalyseerd en daarna besproken in team en medezeggenschapsraad.
Dit heeft tot gevolg gehad dat er een aantal nieuwe afspraken gemaakt zijn en een (beknopt) plan van aanpak.
In de Nieuwsbrief van de school is uitgereid verslag gedaan van het resultaat en de acties die gepland zijn.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven