Basisschool St Caecilia

Schoolmeesterstraat 2 5056 KK Berkel-Enschot

  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Schoolfoto van Basisschool St Caecilia
  • Voorbeeld van de vele excursies en uitstapjes uit het (cultuur)programma van de school.
  • Vanf de Enschotsebaan is het Kindcentrum goed te zien, met de school op de voorgrond.
  • Hier ziet u de hoofdingang en de trap die leidt naar de  bovenbouw van de school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of afwezigheid van het personeel maakt de school gebruik van de interne  vervangerspool van de stichting. Tangent heeft naast de reguliere formatie extra personeel in dienst die ingezet kunnen worden op de scholen. Deze personeelsleden zijn bekend met de scholen en de gang van zaken. Soms komt het voor dat we een beroep moeten doen op de regionale vervangerspool waarbij de stichting is aangesloten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft een vakspecialist muziek en gym in dienst, ook zijn twee leerkrachten gespecialiseerd in het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Deze leerkrachten begeleiden de leerlingen in het zogenaamde Leerlab. Samen geven zij inhoud aan het beleid om in alle groepen kinderen voldoende differentiatie en uitdaging te bieden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een 'smalle' ondersteuningsschool waarbij doorgaans de meeste leerlingen geplaatst kunnen worden.  Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte  zijn echter toch aangewezen op scholen of instanties waar specialistische hulp of kennis voor handen is. Er is specifieke kennis op school voorhanden (o.a. interne begeleiders, taal- en rekenspecialisten, specialist hoogbegaafdheid) waardoor sprake is van goede leerlingenzorg, maar niet op alle terreinen  is voldoende kennis of zijn mogelijkheden toereikend.

Gedurende de schoolloopbaan kan het dus ook voorkomen dat een leerling verwezen wordt omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van een leerlingen. Hierbij is goed overleg met ouders en deskundigen van belang.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven