Basisschool Berkeloo

Hazelaarlaan 32 -34 5056 XN Berkel-Enschot

Schoolfoto van Basisschool Berkeloo

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen

De school heeft te maken met vervangingen tijdens verlof of ziekte van een leraar.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt (tekort aan leerkrachten) kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is.

Op dat moment volgen we een vaste procedure:

1.    We vragen aan collega’s die niet op die dag werkzaam zijn of zij bereid zijn om te komen vervangen. Zo niet, dan volgt stap 2.

2.    We kijken of ambulante collega’s ruimte in hun agenda hebben om te vervangen. Zo niet, dan volgt stap 3.

3.    We splitsen de groep maximaal één dag op over meerdere andere groepen. Indien deze situatie langer duurt dan één dag, volgt stap 4.

4.    Ouders wordt gevraagd om de volgende dag opvang voor hun kind te regelen, aangezien er die dag helaas geen onderwijs gegeven kan worden. Indien de leerkracht langere tijd ziek is en er nog steeds geen vervanging beschikbaar is, zal er steeds een andere groep aangewezen worden die een dag geen onderwijs krijgt.

We doen ons uiterste best om het niet tot stap 4 te laten komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van ons onderwijs

De groepen

Voor een goede organisatie van onze school hebben we de groepen verdeeld over 2 bouwen.

  • De jaargroepen 1, 2 en 3 (de onderbouw)
  • De jaargroepen 4, 5, 6, 7 en 8 (de bovenbouw)

Veel zaken over het onderwijs en allerlei andere activiteiten worden per bouw en per parallelgroep besproken.

Organisatie voor de zorgleerlingen

De ouders worden tijdig geïnformeerd indien de school iets bijzonders opmerkt aan de ontwikkeling van het kind. De school is ook geïnteresseerd als zich thuis ontwikkelingen voordoen die invloed kunnen hebben op het kind. Een goed contact tussen de school en de ouders heeft een positieve invloed op het kind. Een kind is trots en blij met de belangstelling van de ouders voor het werk van school. Vandaar dat een goed contact tussen ouders en leraar hoog in ons vaandel staat.

De leerlingenzorg beschouwen we als een van de belangrijkste taken in de school. Hiervoor beschikken we over een zorgteam. Dat bestaat uit de zorgcoördinator (consulent van samenwerkingsverband Plein 013), een lid van het managementteam en een interne begeleider (IB). De opvang van de zorgleerlingen gebeurt hoofdzakelijk binnen de groep door de eigen leerkracht. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen moeten in hun schoolloopbaan in totaal 7520 uren onderwijs genieten. Dat betekent een gemiddelde van minimaal 940 uur per jaar.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Alle basisscholen hebben een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat beschreven op welke wijze, binnen passend onderwijs, de school vorm geeft aan de ondersteuningsbehoefte van haar leerlingen. 

Basisschool Berkeloo heeft een eigen school ondersteuningsprofiel, samengevat in schema; zie bijlage

Terug naar boven