Basisschool Berkeloo

Hazelaarlaan 32 -34 5056 XN Berkel-Enschot

Schoolfoto van Basisschool Berkeloo

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de startpagina van basisschool Berkeloo.

Via deze weg, willen we u een korte impressie geven van (het onderwijs op) basisschool Berkeloo.

Op Berkeloo willen we alle kinderen laten stralen. Kinderen die stralen, durven zichzelf te laten zien, kennen hun verantwoordelijkheid en gaat uit van hun eigen kracht en die van anderen. Stralende kinderen weten wat ze "waard" zijn en staan hun mannetje......nu en in de toekomst.

Om kinderen te laten stralen gaan we uit van de goede eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Door deze te benadrukken, te prikkelen en ze positieve en persoonlijke aandacht te geven, zetten we kinderen in hun kracht. Hierdoor gaan ze groeien en bloeien en zijn ze in staat de buitenwereld te laten zien hoe mooi ze zijn. Van buiten en van binnen. we leren van en met elkaar om samen nog verder te komen. fouten maken mag...sterker nog, die ervaring nemen we mee in ons leerproces. Een leerproces waarvan het kind zelf eigenaar is. En waar leerkrachten en ouders de verantwoordelijkheid nemen het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Samen voor goed onderwijs. 

Stralende kinderen floreren het beste vanuit een sterke basis; samen leren in een omgeving die veilig en vertrouwd voelt, structuur en houvast biedt en bijdraagt aan een fijne sfeer. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en accepteren dat we allemaal verschillend zijn.

Onderwijs en zorg aan de leerlingen.

We realiseren we ons ook dat er individuele verschillen tussen kinderen bestaan. De differentiatie die nodig is om recht te doen aan deze individuele verschillen, realiseren we vanaf het begin tijdens de instructie én de verwerking van de opdrachten. Het komt natuurlijk voor dat extra hulp (zorg)noodzakelijk is. In principe vindt de zorg plaats in de eigen klas. Er is extra hulp voor kinderen die moeite hebben met leren, maar ook voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Kortom: we streven er naar kinderen onderwijs op maat aan te bieden. De ontwikkelingen van elk kind worden zorgvuldig gevolgd en geregistreerd. Zo houden we niet alleen zicht op de resultaten van uw kind, maar ook op die van de school en kunnen we onszelf ook verbeteren.

Voor nog meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de school: www.berkeloo.nl 

Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de directie van de school voor meer informatie. (013-5331144)

We ontmoeten u graag.

Namens het schoolteam,

Guus Moolhuijsen

directeur basisschool Berkeloo.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Inspiratie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
450
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn op basisschool Berkeloo druk bezig met het up to date maken van diverse stukken.

In maart vindt dat in alle bouwen plaats en worden diverse protocollen etc. besproken, aangescherpt en daarna bewaard in de logboeken in iedere groep zodat gemaakte afspraken/ vervolgstappen  voor iedereen duidelijk zijn.

Afname leerling enquête heeft in maart plaats gevonden.  Daarna volgt evaluatie etc. (Zie bijlage: leerling tevredenheid 2016-2017!)

Afname leerling enquête vind in maart 2018 plaats, persoonlijke toegangscodes zijn gedownload en verspreid.

Eind maart bekijken en eventueel acties ondernemen naar aanleiding van resultaten.

Terug naar boven