R.K. Basisschool De Gouden Griffel

Annie M.G. Schmidtlaan 2 2652 HJ Berkel en Rodenrijs

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool De Gouden Griffel
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool De Gouden Griffel

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij werken in vier units. Unit 1 is bestemd voor  de groepen 1 en 2, unit 2 en 3 en 4, unit 3 voor 5 en 6, en unit 4 voor 7 en 8. Wij hebben veel aandacht voor het individuele kind en gaan daarbij uit van het concept Nieuw leren. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Naast het cognitief ontwikkelen van kinderen vinden wij het heel belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast kennis vinden wij vaardigheden (zoals plannen, reflecteren) en inzichten belangrijk. Wij geven zoveel mogelijk betekenisvol les. Er zijn meerdere doelen die wij belangrijk vinden en waar wij aan werken om deze doelen te bereiken. Wilt u meer weten over onze school? Klik hier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samen
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
630
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Gouden Griffel                                                

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven