Rooms Katholieke Basisschool Het Baken

Oudelandselaan 139 2652 CJ Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Baken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen de meeste vervangingen intern op te vangen door middel van het inzetten van 'ambulante leerkrachten'. Elke dag hebben wij minimaal twee groepsleerkracht zonder groepsgebonden werkzaamheden op school. Zij kennen de school, de methodes en de leerlingen en kunnen zieke collega's naadloos vervangen. Mocht dat niet toereikend zijn, dan maken we gebruik van onze Invalpool of een uitzendbureau.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke klas krijgt twee keer per week gym van één van onze twee vakdocenten lichamelijke opvoeding. In totaal werken beide vakdocenten samen wekelijks 8 dagen.

Ook bieden wij voor onze 'Levelkids' (de begaafde leerlingen) vanaf groep 6 Spaanse lessen aan. Deze lessen worden ook gegeven door een externe vakdocent.

Voor onze zorgleerlingen die een arrangement hebben maken wij ook 3 dagen per week gebruik van 3 externe specialisten die op vaste dagen aan onze school verbonden zijn.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor Sociale Vaardigheden maken we gebruik van de methode Leefstijl waarvoor we allemaal gecertificeerd zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel is na te lezen op onze website.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven