Rooms Katholieke Basisschool Het Baken

Oudelandselaan 139 2652 CJ Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van BS Het Baken. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig hebben wij als school een toelichting op de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leerstofjaarklassen
  • Gedifferentieerde instructie
  • Uitstekende leerlingenzorg
  • Sociale vaardigheden
  • Vakleerkrachten gym

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

RK BS Het Baken is een van de 5 katholieke scholen in Berkel en Rodenrijs. Het Baken vindt u in de wijk Meerpolder, gelegen in het centrum van Berkel. In 2001 is de school opgericht en sinds maart 2004 zitten we in een nieuw gebouw dat modern is ingericht. In ons gebouw vindt u ook peuterspeelzaak Het Peuterhonk en BSO Zus en Zo. De BSO regelt de buitenschoolse opvang. Het leerlingaantal is de laatste jaren steeds licht gestegen, maar zal door het bereiken van de maximale capaciteit van de school de komende jaren stabiliseren rond de 560 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
544
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven