De Poolster

Esdoornlaan 13 2651 RC Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van De Poolster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de schoolgids treft u een overzicht van de CITO eindresultaten van de afgelopen jaren. Tevens is daar een toelichting geschreven.

De resultaten zijn al jaren stabiel en liggen op of boven het landelijk gemiddelde.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door de leerkracht en de Interne begeleiders van de school geanalyseerd. Dit is tevens een moment dat de groepsplannen bijgesteld worden. Veelal volgen er dan gesprekken met ouders en leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt op de volgende wijze tot stand:

De leerkracht van de groepen 6, 7 en 8 geven onafhankelijk van elkaar een advies voor het Voortgezet Onderwijs (VO). De adviezen worden naast elkaar gelegd en besproken. Aan het gesprek nemen deel: de betrokken leerkrachten en de Intern Begeleiders. In de beoordeling worden o.a. de volgende aspecten meegewogen: de cognitieve ontwikkeling aan de hand van het leerlingvolgsysteem van de afgelopen 8 jaar, de getoonde inzet, het doorzettingsvermogen (hoe wordt o.a. omgegaan met tegenslag), motivatie, getoonde discipline, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We realiseren ons heel goed dat het een weergave is van wat het kind de afgelopen jaren heeft laten zien. In de beslissing over het advies heeft uiteindelijk de leerkracht van groep 8 het laatste woord, omdat deze het meest recente beeld heeft van het kind. Verder wordt uiteraard ook naar de mening en de wil van het kind gevraagd. Immers het kind is degene die het allemaal moet gaan waarmaken. Het advies wordt onderbouwd aan de ouders verteld.

De advisering vindt plaats voorafgaand aan de CITO-eindtoets die in april afgenomen wordt. De CITO toets is naast het advies het tweede gegeven dat het kind heeft om zich aan te melden bij het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school hanteert een goed werkend leerlingvolgsysteem. Bij de kleuters is dit Kijk 1-2 en vanaf groep 3 t/m 8 CITO. Op sociaal emotioneel gebied wordt gebruik gemaakt van Eduforce, Sociomatrix en het eigen ontwikkelde kindrapport. De inspectie was positief over de sfeer en het sociaal welbevinden van kinderen, en dat de school de kinderen zeer nauwgezet volgt in hun sociaal emotionele ontwikkeling. De inspectie adviseert school om gebruik te gaan maken van Cotan genormeerde toetsen. Dit advies wordt komend schooljaar in januari 2016 opgevolgd. We maken dan gebruik van ZIEN.

Terug naar boven