De Poolster

Esdoornlaan 13 2651 RC Berkel en Rodenrijs

Schoolfoto van De Poolster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Handelingsgericht onderwijs
  • Positieve ontwikkelpsychologie
  • Differentiatie in aanbod
  • Samenwerken ouders,kind & team
  • Balans cognitie en pers. ontw.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal van de school is de afgelopen jaren iets gegroeid. We verwachten dat dit de komende jaren gaat stabiliseren. Er is ook geen ruimte meer in het gebouw om te groeien. De groepsgrootte ligt rond de 27 leerlingen. De school telt in het schooljaar 2023-2024 17 groepen.

Visie: We gaan uit van de eigenheid en het unieke van iedereen! Dit wordt gewaardeerd en gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende en veilige leeromgeving wordt ieder kind uitgenodigd om zoveel als mogelijk op onderzoek uitgegaan en een antwoord te vinden op zijn persoonlijke en maatschappelijke 'leervragen'. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind. Waarbij begeleiders inspireren, instrueren, stimuleren, controleren en helpen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zie voor uitgebreide informatie onze schoolgids op onze site: www.depoolster.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven